تدریس درس حلزون

روز پنج شنبه 92/1/15همراه  همسرم به شهرستان لاهیجان رفتیم وقتی داشتم در شهر قدم میزدم یک باره چشم به یک حلزون افتاد که به یک درخت چسبیده بود یادم افتاد که شنبه می خواهم درس ( حـ ح ) را تدریس کنم و فکر کردم بهترین چیز برای بچه ها همین  حلزون است که همراه خودم به کلاس ببرم و از همسرم خواستم که برایم هفده تا حلزون پیدا کنه و بنده خدا از این درخت به اون درخت می رفت تا هفده حلزون پیدا کنه . 

شنبه با کیسه ی که پر از حلزون بود وارد کلاس شدم بچه ها با تعجب گفتند خانم معلم اون چیه توی کیسه و گفتم شما بچه ها باید حدس بزنید هر کدام چیزی گفتن و من راهنمایی شان کردم و گفتم مربوط به درسی است که امروز می خواهم بدهم و بچه ها گفتن خواهش می کنیم در کیسه را باز کن وقتی که اشتیاق بچه ها رو دیدم گفتم بایید و دور میز من جمع شوید و بعد در کیسه را باز کردم خیلی تعجب کردن و گفتم حالا بشنید سر جاهاتون تا به همه تون یکی یکی بدم . 

بچه ها خیلی خوشحال شدن و بعد که بهشون یکی یک حلزون دادم درس را شروع کردم  بچه ها خیلی خوششان اومد فکر کنم دیگه هیچ وقت درس حلزون را فراموش نکن 

/ 0 نظر / 4 بازدید