تدریس درس ش

در تاریخ9 91/9/2 از بچه ها خواستم که برای روز شنبه وسیله در رابطه با "ش" بیارن و از آشپز مدرسه ( خانم شرف خانی ) خواستم که برای روز شنبه برامون آش رشته درست کنه " مدرسه ی ما طوری است که به دانش آموزان ساعت 8:30 صبحانه ، ساعت 10:30 میانه وعده و ساعت 12:30ناهار میده " و خانم کاردانیان مدیر مدرسه به خانم شرف خانی گفت که برای همه ی بچه ها آش درست کنه ساعت 10صبح مشغول املا گفتن بودم که دیدم در کلاس باز شد و خانم شرف خانی با یک کاسه بزرگ آش رشته وارد کلاس شد من هم بلافاصله از فرصت استفاده کردم و شروع کردم و درس گوش شنوا را تدریس کردم و بچه ها هم با این کار من هیچ وقت درس ش را فراموش نمی کنن 

/ 1 نظر / 82 بازدید
سیما توکلی

ای کاش من هم کلاس اول بودم .