یاد آوری

سلام به دخترای گلم :

عزیزانم امروز که روز یکشنبه 93/1/10 است لطفا کتاب بخوانیم را بازکن و از روی درس های

چشمه وچراگاه ،قرآن،میهن ما،دربازار ،صدای موج و سفر دلپذیر چند بار بخوان و ازخانواده ی

عزیزت بخواه که از روی کلمات خارج ازکتاب جمله بسازد و بهت املا بگویید.

منتظر شما ها در کلاس هستم .  

/ 1 نظر / 5 بازدید
هلیا رحمانی

خانم گلم خیلی دلم برای شما تنگ شده امیدوارم همیشه سالم وتندرست باشید وسال خوب و خوشی را برایشما وخانوادهتان ارزو میکنم .[خجالت]