تکلیف روز پنج شنبه 92/11/24

سلام به قند عسل هایی که روز چهارشنبه غایب بودن: تکلیف روز پنج شنبه رو انجام بدین از روی کلمات نوشته شده بنویسید عزیزم سعی کن لـ ل و قـ ق را با مداد قرمزت بنویس 

قنداق  - فندق  - قلب - لشکر - فلفل سبز - آلو - آلبالو - لواشک - قسمت - لپه - لباس

در ضمن کنار درس گل، این کلمات خارج از کتاب رو بنویس ( لـ ل ) را با مداد قرمز بنویس 

1-  لیوان

2-  سلام

3-   سلدا

4-  پول

5-   شال

6-   مارمولک 

/ 0 نظر / 5 بازدید